Cracow Open 2020 – weryfikacja wpłat

W dniu dzisiejszym odbędzie się weryfikacja wpłat startowych na zawody Cracow Open 2020. Osoby nieopłacone zostaną przesunięte na listę oczekujących. Od dnia jutrzejszego opłata startowa to 380 zł.

Aleksander Krupiński
Biuro CO2020