Komunikat Dyrektora Regionalnego

Otrzymaliśmy własnie komunikat Dyrektora Regionalnego. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Komunikat nr 2/2005

W wyniku rozmów podczas spotkania Rady Regionu w Piekarach Śląskich dnia 10.12.2005 r. jednomyślnie zapadła decyzja odnośnie zasad funkcjonowania Regionu IPSC – Polska, na następne lata.
Postanowiono:
1. Uprawomocnić funkcję Rady Regionu i Dyrektora Regionu IPSC – Polska, podpisując stosowną Umowę. Propozycja tekstu Umowy w załączeniu do niniejszego Komunikatu. Proszę o sugestie w terminie do końca 2005 r.
2. D.R IPSC – Polska wystąpi do IPSC w Kanadzie o przesłanie Certyfikatu na Radę Regionu IPSC – Polska z siedzibą w Piekarach Śląskich.
3. D.R. IPSC – Polska założy konto Rady Regionu IPSC – Polska służące Regionowi z którego będą odprowadzane składki do Kanady. Propozycje składek zawarte są w Umowie. Proszę o ich analizę. Dysponentami konta w imieniu Rady Regionu będą Koledzy: Tadeusz Gołąb, Wiesław Burzec, Mariusz Głowacki. Wymagany będzie podpis 2 osób.
4. Do Pucharu Polski będą zaliczane zawody:
– Wrocław Open we Wrocławiu,
– PolishOpen (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski) w Warszawie,
– Cracow Open w Krakowie.
W/w zawody odbędą się pod patronatem PZSS.
5. Zawody poziomu level I każdy Klub może organizować w dowolnym terminie.
6. Zawody poziomu level II mogą być organizowane przez Kluby, które podpisały Umowę o współpracę w Regionie IPSC – Polska oraz spełnione zostaną następujące podstawowe warunki:
– zawody do kalendarza zostaną zgłoszone w terminie do 30.04.2006 r.
– ilość osób zarejestrowanych na zawodach łącznie z DQ – min. 35 osób.
– ilośc zawodów zaliczanych do Grand Prix 2006 – 50% plus 1.
– zawodnicy sami zadecydują w których zawodach wezmą udział. Zadecyduje poziom organizacyjny.
Zalecane jest organizowanie zawodów jednodniowych, ewentualnie pree match wcześniejszego dnia dla R.O.
Proszę przesyłanie zgłoszeń mailem na mój adres mailowy: tadew@wp.pl

7. Oficjalne rozpoczęcie i zakończenie Sezonu 2006 na strzelnicy Klubu MAGNUM w Poznaniu.
8. Rada Regionu wysłuchała informacji udzielonych przez Jarosława Lewandowskiego na temat powołania w PZSS Podkomisji do spraw Strzeleckich Konkurencji Nieolimpijskich, w której pionem tematycznym jest IPSC. Osobą odpowiedzialną w ramach Podkomisji za pion IPSC jest Robert Wrona. Do innych pionów zostali przyporządkowani następujący Koledzy:
– IDPA – Leszek Sokołowski
– czarny proch – Marek Pokulniewicz
– strzelania PZŁ – Andrzej Rodzimski
– inne konkurencje – Piotr Paszkowski
– Trener Selekcjoner/szkolenie – Krystian Przybyła.

Nas interesuje pion IPSC. W związku z tym, że Kolega Robert Wrona nie ma rekomendacji ze strony Rady Regionu do pełnienia tej funkcji i został powołany bez jej zgody, Rada Regionu będzie obserwowała jego podejście do współpracy z Radą i wypowie się na jego temat po „okresie próbnym”. Członkowie R.R. stwierdzili, że jeżeli współpraca z PZSS ma mieć miejsce, to osoba odpowiedzialna za Pion IPSC MUSI mieć rekomendację Rady Regionu.
W ramach Rady Regionu zostaną stworzone grupy robocze do współpracy z PZSS na temat opracowania zasad dotyczących:
– sędziów IPSC
– licencji zawodniczych IPSC
– odznak strzeleckich IPSC
– innych tematów które pojawią się w miarę potrzeb.

8. D.R. IPSC – Polska doprowadzi do powstania strony internetowej – Region IPSC – Polska.
9.   D.R. IPSC – Polska doprowadzi do powołania Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy 2010.

Uprzejmie proszę o uwagi do Umowy oraz zgłaszanie zawodów do Kalendarza Grand Prix 2006.
Ewentualne wątpliwości wyjaśnię telefonicznie: 0-600852208.

DVC
D.R. IPSC – Polska
Tadeusz Gołąb