Aktualności

Zawody karabinowe

Strzelanie organizujemy w 7-osobowych składach w dwóch turach.

Termin zawodów – najbliższa niedziela 25 lutego 2018
Match Director: Adam Pikul
Miejsce – Strzelnica na Pasterniku (strzelnica myśliwska)
Rozpoczęcie zapisów o godz. 09:00 (SQ 1-3) oraz 11:00 (SQ 4-6) – dolny budynek.

Liczba torów – 4
Strzałów ogółem – około 72
Opłata startowa : 90zł
Będzie jak zwykle coś słodkiego oraz kawa i herbata.

Prosimy o uiszczanie opłaty startowej przelewem na konto klubu z „Zima z karabinem” w tytule:

Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100,
31-323 Kraków

23 lutego po godzinie 20 nastąpi weryfikacja wpłat. Osoby które nie wpłaciły opłaty startowej na konto klubu zostaną przeniesione na listę rezerwowych. W przypadku przelewów zlecanych w piątek prosimy o zabranie ze sobą na zawody potwierdzenia przelewu.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w zawodach po wpłaceniu na miejscu o ile w niedzielę będą wolne miejsca, według kolejności przybycia.

Zapraszamy na zawody, rejestrując się : online.

Zawody pistoletowe CLC

Strzelanie organizujemy w 8-osobowych składach w dwóch turach.

Termin zawodów – najbliższa niedziela 11 lutego 2018
Match Director: Anatoli Putseyeu
Miejsce – Strzelnica na Pasterniku (tory na hali)
Rozpoczęcie zapisów o godz. 09:00 (SQ 1-3) oraz 11:00 (SQ 4-6) – dolny budynek.

Liczba torów – 5
Strzałów ogółem – około 80.
Opłata startowa : 90zł
Będzie jak zwykle coś słodkiego oraz kawa i herbata.

Prosimy o uiszczanie opłaty startowej przelewem na konto klubu z „CLC I” w tytule:

Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100,
31-323 Kraków

9 lutego po godzinie 20 nastąpi weryfikacja wpłat. Osoby które nie wpłaciły opłaty startowej na konto klubu zostaną przeniesione na listę rezerwowych.
Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w zawodach po wpłaceniu na miejscu o ile w niedzielę będą wolne miejsca, według kolejności przybycia.

Zapraszamy na zawody, rejestrując się : online.

Składka członkowska oraz zasady korzystania z obiektów przy ul. Pasternik 128 w roku 2018.

K&K.

na wczorajszym zebraniu w obecności 48 członków naszego Związku podjęto uchwałę określającą wysokość składki klubowej w roku 2018 oraz zasady korzystania ze strzelnicy przy ul. Pasternik 128.

Zebranie uchwaliło jednogłośnie, że :

1. Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania w roku 2018 pozostają identyczne jak w latach ubiegłych.
2. Z uwagi na drastyczną podwyżkę odpłatności za korzystanie z obiektów przy ul. Pasternik wprowadzoną od stycznia 2018 r., członkowie ZSD samodzielnie opłacają wstęp na strzelnicę w oparciu o aktualny cennik abonamentowy i indywidualny.
3. Klub pokrywa koszt karnetów instruktorom prowadzącym szkolenia i egzaminy zlecone przez Zarząd.
4. Koszt kursu przygotowawczego do egzaminu na Patent strzelecki PZSS i egzaminu kompetencyjnego IPSC pozostaje bez zmian.
4.1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do opłacenia kosztu amunicji wg. dotychczasowych zasad oraz wstępu na strzelnicę w oparciu o aktualny cennik abonamentowy i indywidualny tego obiektu..
5. Z dniem 17. stycznia br. wygasają tymczasowe zasady korzystania i sposobu rozliczania odpłatności za wstęp na strzelnicę przy ul. Pasternik podane do wiadomości członków przez Zarząd w dniu 30 grudnia 2017 roku.

Zarząd

Zmiana terminu zebrania

K&K.

Ze względów organizacyjnych musimy przesunąć termin naszego zebrania klubowego z wtorku 16 stycznia na środę 17 stycznia.
Czas i miejsce zebrania pozostaje bez zmian.

Za zaistniałą zmianę przepraszamy.

Zarząd

Egzamin Kompetencyjny IPSC – Pasternik k.Krakowa

Dnia 17-01-2018r. o godzinie 14:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny dający uprawnienia startu w zawodach ujętych w kalendarzu IPSC Region Polska. Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub dostarczą podpisane oświadczenie o złożeniu wniosku o licencję na 2018 rok.
Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów „PISTOLET DYNAMICZNY IPSC ”. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Proszę zapisywać się przez formularz

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 50 zł plus opłata za wstęp na strzelnicę Pasternik.
W razie pytań prosimy o kontakt- duda.mariusz@interia.plnr tel. 501242941 lub Wiesław Burzec 501451437

Wigilia klubowa 2017

Zapraszamy wszystkich naszych członków na doroczną Wigilię w sobotę 16 grudnia o godzinie 19:00.
Tradycyjnie spotykamy się w Dworku Białoprądnickim przy ul. Papierniczej 2, ale w tym roku w sali Kominkowej na piętrze.
Mile widziane osoby towarzyszące.

Koszt kolacji wigilijnej dla członków wynosi 60,00,- zł.
Dla osoby towarzyszącej – 100,00,- zł.
Wpłaty proszę dokonać na nasze konto do dnia 11.grudnia br. z zaznaczeniem : Wigilia 2017 i podaniem nazwiska członka klubu.

Zarząd

Gratulacje

FB_IMG_1511722610388Jeden z członków założycieli naszego Klubu, Kolega na pomoc którego zawsze można liczyć, został wreszcie przyjęty w poczet sędziów IROA. Zarząd składa Mu tą drogą serdeczne gratulacje, licząc na dalszą pomoc i zaangażowanie w bieżące sprawy Klubu.