Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Strzelectwa Dynamicznego Kraków.

Mimo okresu wakacyjnego, zebrała się grupa naszych członków, aby wysłuchać podsumowania roku 2020, jak również wybrać nowe władze na kolejne 2 lata urzędowania.

Po udzieleniu absolutorium Zarządowi  za 2020 rok, dokonano wyboru kandydatów do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na okres kadencji 2021-2023.

Po przeliczeniu głosów dokonano wyboru:
Adam Włoczewski – Prezydent
Zbigniew Szuba – Wiceprezydent
Anatoli Putseyeu – Wiceprezydent ds. sportowych
Adam Pikul – Członek Zarządu
Joanna Śliwińska – Członek Zarządu
Mariusz Wójcik – Sekretarz
Aleksander Krupiński – Skarbnik

Wybrany Prezydent podziękował Walnemu Zebraniu za zaufanie, za to że będziemy mogli wspólnie realizować postawione cele i jeszcze bardziej aktywizować do działania środowisko strzeleckie ZSD.

ZSD Kraków

IMG_1588