Aktualizacja kalendarza zawodów na rok 2015

Zarząd informuje zarówno swoich członków jak i sympatyków ZSD w kraju i zagranicą,  iż z uwagi na sytuację w jakiej znalazł się nasz Klub po utracie strzelnicy w Zielonkach,  z przyczyn nie tylko od nas zależnych musimy dokonać redukcji najbardziej powszechnych
i lubianych przez wszystkich zawodów CLC.
Prosimy zapoznać się z aktualną wersją kalendarza imprez na rok 2015 na naszej stronie.
Nie jesteśmy już u siebie i musimy liczyć się zarówno z innymi cywilnymi użytkownikami strzelnicy na Pasterniku jak i aktywnością formacji mundurowych mających priorytet w zajęciach na poligonie w obecnej sytuacji politycznej.
Zarząd dołoży starań, aby imprezy mające wieloletnie tradycje i kojarzące się jednoznacznie z naszym krakowskim klubem
odbyły się na poziomie z którego zawsze słynął nasz Klub.
Zarząd ZSD
——————-

On behalf of the Managing Board we would like to inform our members and friends, that as we lost our shooting range in Zielonki, we have to reduce the number of editions of our most frequent and favored CLC tournament.
We kindly ask you to take a look at our event calendar for 2015.

We are no longer at our remises and we have to take into consideration circumstances of our host – the shooting range in Pasternik, used both by other civilian shooters as well as military users, who are the priority, concerning the present political situation. As the Board we’ll do our best to organize our traditional matches on our usual best possible quality level.

ZSD Managing Board