20-lecie ZSD

JUBILEUSZ 20-lecia Związku Strzelectwa Dynamicznego 2003-2023

IMG_3210

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO…

Szanowni członkowie, przyjaciele, strzelcy i sympatycy ruchu strzeleckiego w Polsce, w tym roku mija 20 lat działalności naszego Związku, a dokładnie 13 września 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie Strzelnicy Strzelectwa Dynamicznego „TWIERDZA” zlokalizowanej na terenie Fortu nr 45 Marszowiec – Zielonki, należącego do zewnętrznego pierścienia obrony dawnej Twierdzy Kraków. A jak to się wszystko zaczęło, to prosimy, przeczytajcie trzy historyczne już artykuły autorstwa naszych członków Wiesława „GENO” Siody i Roberta Miklaszewskiego, które zostały opublikowane w czasopiśmie Przegląd Strzelecki ARSENAŁ w grudniu 2003 nr 2(2), a dzięki otrzymaniu zezwolenia na korzystanie z prawa do tekstów i fotografii, teraz udostępniamy je wszystkim zainteresowanym [LINK].

Pokazujemy także sprawozdanie z badań hałasu wykonane nieodpłatnie przez naszego członka Dr inż. Mariusza Wójcika i jego firmę BALMAR Sp. z o.o w roku 2003, dzięki którym dostaliśmy decyzję o zatwierdzenie regulaminu naszej strzelnicy TWIERDZA, jako podstawę dla uprawiania strzelectwa dynamicznego IPSC [LINK]. Dowiecie się jak wtedy wyglądała specjalistyczna procedura strzelania dynamicznego i wyniki pomiarów hałasu, aby dostać taką decyzję, ponieważ obecnie, dla wielu przedsięwzięć budowy strzelnic w Polsce, poziom hałasu nieprzekraczający dopuszczalnych norm w środowisku jest barierą i stanowi główny czynnik decyzyjny dla zatwierdzania regulaminu przez władze. W TWIERDZY uprawialiśmy strzelectwo dynamiczne IPSC organizując dziesiątki zawodów od Level 1 do 3, łącznie z mistrzostwami Polski, ale tylko do 2014 roku, w którym straciliśmy naszą jedyną własną TWIERDZĘ!? Potem, korzystaliśmy i obecnie korzystamy z innych zaprzyjaźnionych strzelnic, Drużbice, TAS Przyszowice, MCS Bochnia, BIG GUN Kraków, gdzie nadal możemy realizować nasze pasje strzeleckie…
ALE KIEDY BĘDZIEMY MIEĆ NASZĄ NOWĄ, WŁASNĄ STRZELNICĘ…?

IMG_3210

ZSD Kraków