Komunikat dot. przyjmowania wniosków i wydawania licencji sportowych PZSS na rok 2017

Wprowadza się od miesiąca listopada br. następujący system przyjmowania wniosków i wydawania licencji sportowych PZSS na rok 2017:

1. Osobą upoważnioną przez Zarząd do kompletowania wniosków o wydanie licencji PZSS na rok 2017 jest jedynie kolega Dariusz Kulinowski / kontakt : 661 663 341 /.
2. Wnioski o wydanie licencji sportowych PZSS będą przyjmowane wyłącznie w transzach określonych terminami :
2.1. – 13 listopada 2016 r. – po zakończeniu zawodów karabinowych CLC na Pasterniku,
2.2. – 16 grudnia 2016 r. – godz. 18:00 – przed planowaną na godz. 19:00 Wigilią klubową w Dworku Białoprądnickim, przy ul. Papierniczej 2.
2.3. – terminy składania wniosków w roku 2017 zostaną podane pod koniec grudnia na naszej stronie i mailingiem.

Wnioski należy pobrać ze strony PZSS (kliknij tutaj)
Do wniosku należy załączyć :
– PLN 50,oo – opłata wg taryfikatora PZSS
– PLN 10,oo – rejestracyjna MZSS
– inne załączniki zgodne z instrukcją PZSS (kliknij tutaj) w pkt. 2

Zarząd