Komunikat Zarządu

Informujemy, że w związku z przyjęciem rezygnacji Olgi Rudnickiej z funkcji członka Zarządu d/s osobowych, funkcja ta została powierzona z dniem dzisiejszym kol. Zbyszkowi Szubie.
Zarząd pragnie niniejszym podziękować naszej koleżance za zaangażowanie i pomoc w pracach na rzecz klubu w okresie pełnienia przez nią tej funkcji.

Zarząd