Informacja o władzach Związku Strzelectwa Dynamicznego wybranych przez Zebranie Walne na okres kadencji lat 2017 – 2019.

Informuję, iż wczorajsze Zebranie Walne zaufało po raz kolejny dotychczasowemu Zarządowi i powierzyło mu kierownictwo Związku na następną kadencję.
Za to zaufanie i jednomyślność w ocenie pracy Zarządu w imieniu swoim i kolegów bardzo dziękuję.

Niestety rezygnację z zajmowanej funkcji Prezydenta d/s sportu złożył kol. Jacek Kociołek.
Pragnę serdecznie podziękować Jackowi za ogrom pracy jaką wykonał przez ostatnie trzy lata, realizując przyjęty przez Klub program imprez sportowych w najtrudniejszym dla nas okresie po utracie strzelnicy w Zielonkach, rezygnując w tym czasie z własnych ambicji sportowych na rzecz całej naszej społeczności strzeleckiej.

Raz jeszcze Jacku wielkie dzięki i nasze wyrazy szacunku za każdy poświęcony nam weekend, za przykład jaki dawałeś ciężką fizyczną pracą bez względu na panujące warunki, za Twoją pomysłowość i wytrwałość.

Ponieważ na Zebraniu Walnym nie udało się znaleźć kandydata na to najważniejsze w Zarządzie stanowisko, Zarząd obsadzi ten wakat w drodze ogłoszonego wkrótce konkursu.

Również jednogłośnie uczestnicy Zebrania Walnego przedłużyli kadencję Komisji Rewizyjnej Związku w dotychczasowym składzie, doceniając jej dociekliwość i sumienność jako organu kontrolnego i nadzorczego wobec władz statutowych w rzetelnym wykonywaniu ich obowiązków.

W związku z rezygnacją części kolegów wchodzących w skład Sądu Koleżeńskiego poprzedniej kadencji, Zebranie powołało nowe kolegium orzekające w składzie : Wiesław Burzec, Dariusz Dąbrowski, Dariusz Kulinowski i Tadeusz Noga.

Dziękuję też wszystkim, którzy swoją obecnością na wczorajszym Zebraniu Walnym, dali dowód, że losy naszego Klubu nie są im obojętne.

Adam Pikul, ceo