Informacja Zarządu

W związku z dużym zainteresowaniem służbą (ćwiczeniami ) w ramach powstającej obrony terytorialnej (OT), Zarząd prosi o zgłaszanie się chętnych do odbycia takiej służby wg poniższego klucza :

1. Zainteresowani służbą w OT po kwalifikacji wojskowej,
2. Zainteresowani służbą w OT po odbyciu czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, zawodowej służby wojskowej,służby przygotowawczej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych)

Proszę o przesyłanie zgłoszeń na mój mail : juma-polen@kr.home.pl do dnia 10.04.2016.

Adam Pikul