Informacja

Wszystkim przyjaciołom i znajomym Marka Zawiślaka „Doktorka” , którzy chcą mu pomóc w tak trudnym dla Niego okresie, a nie mogą wziąć udziału w niedzielnych zawodach, podajemy konto klubowe na które można wpłacać równowartość wpisowego z dopiskiem: „Markowi – Koledzy”.

Konto bankowe ZSD
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank
Opolska 100,
31-323 Kraków