Komunikat zarządu

Zarząd przypomina, że SZAFY NA BROŃ I AMUNICJĘ instalowane po raz pierwszy muszą spełniać wytyczne Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. posiadać klasę odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 14450:2006, z załączonym hologramem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. / Zgodność z wymogami KT/101/IMP/2008 /.

Wszystkie inne nie spełniające w/w wymagań muszą być wymienione do 5 lat od opublikowania niniejszego Rozporządzenia.