Komunikat dot. zakazu noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni w czasie Światowych Dni Młodzieży

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym. (Dz. U. z 2016 r. poz.715) w okresie od 20 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 roku na terenie województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego będzie obowiązywał zakaz noszenia ( każdy sposób noszenia załadowanej broni ) i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.

Zarząd