Komunikat Dyrektora Regionu IPSC Polska

Informujemy, iż na stronie Regionu IPSC PL – www.ipsc-pl.org w zakładkach : „Składki i Deklaracje” opublikowano już zasady opłacania składek na rzecz Regionu w 2017 roku.
Prosimy naszych kolegów o dopełnieniu tego obowiązku w oparciu o podane procedury, bowiem przynależność do Regionu IPSC jest warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach IPSC.