Komunikat PZSS z dnia 28.11.2021

Drodzy Strzelcy,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem ze strony PZSS w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie trwania pandemii COVID-19 i obowiązywania ograniczeń.

W celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie trwania pandemii COVID-19 i obowiązywania ograniczeń, do udziału w akcjach szkoleniowych i zawodach organizowanych przez PZSS dopuszczone będą osoby posiadające aktualny certyfikat szczepień lub ozdrowieńca oraz osoby przedstawiające test antygenowy wymazowy zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (wykaz na stronie Ministerstwa Zdrowia) lub test PCR wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed rozpoczęciem akcji szkoleniowej. PZSS nie finansuje kosztów wykonania testów.

Powyższe zasady postępowania mogą ulec zmianie, stosownie do zmian przepisów powszechnie obowiązujących.

 

źródło: https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/komunikat1

 

Zarząd ZSD Kraków.