Komunikat Zarządu ZSD

Zarząd Związku Strzelectwa Dynamicznego przedstawił program działań klubu na rok 2006.

Program działalności Klubu ZSD Kraków na rok 2006

 

1. Składaka na rok 2006 wynosi 400 zł.
2. Składaka podzielona jest na dwie raty I rata-200 zł płatna do 15.01.2006, II rata płatna do 30.03.2006.
3. Realizacja ustalonego kalendarza zawodów – 28 imprez strzeleckich.
4. Podniesienie poziomu organizowanych przez Klub ZSD zawodów pod względem technicznym – wykonanie torów oraz pod względem bezpieczeństwa – przygotowanie podłoża strzelnicy poprzez wyrównanie i wysypanie kamieniem co pozwoli organizatorom na bezpieczne przygotowanie zawodów w każdych warunkach pogodowych.
5. Powołanie drużyn klubowych w dywizji Standard i Produkcyjnej, które reprezentowały by klub ZSD na zawodach od Level II. Ustalenie składu drużyn nastąpi po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami.
6. Ustalenie wspólnego kalendarza zawodów z klubami Słowackimi
7. Organizacja treningów klubowych dla powołanych drużyn oraz dla wszystkich strzelców klubu ZSD Kraków.
8. Wykonanie modernizacji siedziby klubu poprzez udrożnienie wentylacji i wykonanie kominka nagrzewającego pomieszczenie klubu.
9. Organizowanie zawodów oraz zapewnienie niezbędnych środków technicznych i finansowych dla młodzieżowej sekcji AIR SOFT strzelającej wg przepisów IPSC.