Nowy Dyrektor Regionalny !!!

Nowym (a tak naprawdę starym) Dyrektorem Regionalnym jest Tadeusz Gołąb !
Gratulujemy !