Podziękowania dla kolegów

Chciałem podziękować w imieniu Zarządu naszym kolegom : Aleksandrowi oraz Adamowi i Mateuszowi Włoczewskim za poświęcony czas podczas tego weekendu i przewiezienie sprzętu klubowego pozostawionego w depozycie w Starachowicach do naszej bazy na Pasterniku.

Adam Pikul