Podziękowania

Zarząd dziękuje wszystkim Członkom, którzy solidarnie przyczynili się do przeprowadzenia pierwszych naszych zawodów serii CLC w nowych dla nas warunkach.