Przyjmowanie wniosków o wydanie licencji PZSS

Zarząd informuje, że kol. Dariusz Kulinowski będzie przyjmował kolejne wnioski o wydanie licencji PZSS na rok 2017 we środę – 11 stycznia br. w kawiarni Dworku Białoprądnickiego przy ul. Papierniczej 2 w godzinach 19:00-20:00.

Będzie to ostatnia III transza zbierania dokumentów dot. licencji PZSS. Następny termin będzie ogłoszony dopiero wtedy, gdy liczba nowych członków przekroczy liczbę 10.

Raz jeszcze przypominamy, że członkiem Regionu IPSC stajemy się wtedy, gdy dokonując wpłaty na rachunek WZSS jednocześnie przesyłamy poprawnie wypełnioną deklarację członkowską pod adresem: http://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/deklaracja/

Zarząd