Raport z przygotowań Cracow Open 2005 cz2.

W dniu dzisiejszym zostały zakończone prace przygotowujące stage do zawodów. Oczywiście jest jeszcze kilka spraw do zrobienia, jak np. wytyczenie miejsc dla widzów, rozbicie namiotów, ostatnie prace porządkowe.
Jak już pisaliśmy błoto na strzelnicy nam nie grozi, stage zostały wysypane żwirem, linie pomalowano na czerwono, a w razie deszczu nad tarczami zostaną zamontowane daszki.
Oto jak wyglądają niektóre tory na dzień dzisiejszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Wam się to podoba ?