Składki, deklaracje na rok 2013

Informuję wszystkich członków Klubu ZSD o konieczności terminowej wpłaty składek członkowskich na konto Klubu ZSD, termin wpłat upływa z dniem 31.03.2013. Cytując naszego Skarbnika Piotrka, „kwota składki nie uległa zmianie, wynosi 400 złotych.., tylko w tym roku każdy Strzelec musi samodzielnie opłacić składkę do Regionu”.
Kto się pospieszy i wpłaci pieniądze do 25 stycznia pieniądze, składka do Regionu wyniesie go 100 zł, szczegóły dostępne są pod tym linkiem LINKIEM Na ewentualne pytania odpowie Skarbnik naszego klubowego Zarządu – piotr@poniedzialek.pl.
Poniżej dane do przelewu składki klubowej za rok 2013 (przypominam kwota składki klubowej za 2013 wynosi 400 zł)

Konto bankowe ZSD:

Kredyt Bank S.A. 1142 filia nr 2 w Krakowie – 10/Kraków
ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Nr rachunku – 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000