Sprawozdawcze Zebranie Walne Członków Związku 2022

Zarząd ZSD zwołuje, na podstawie §10 Statutu, Sprawozdawcze Zebranie
Walne Członków Związku w dniu 12 lipca 2022 roku (wtorek) na godzinę 19:00 w I terminie albo 19:30 w II terminie.
Miejsce ZW to siedziba Związku, tj. Pasternik 128.