SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STRZELECTWA DYNAMICZNEGO

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU STRZELECTWA DYNAMICZNEGO

Zarząd, działając w oparciu o § 10, pkt 2. Statutu ZSD, zwołuje
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Związku Strzelectwa Dynamicznego w
dniu 15 lipca 2021 roku (czwartek) na godzinę 19:00 w pierwszym oraz na 19:30 w drugim terminie.
Zebranie odbędzie się na terenie strzelnicy Pasternik w Krakowie.
Zarząd zaprasza wszystkich członków, którzy mają opłacone składki na rok 2021.
Zarząd ZSD