Uwagi do Umowy Klubowej

Kolega Darek Molęda zaproponował otwarcie dyskusji dotyczącej Umowy pomiędzy Klubami IPSC, w Forum na naszej stronie internetowej. Ponieważ uwagi do Umowy mogły nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, przedstawiamy je na naszej stronie.

Witam,
Z uwagi na wagę zaproponowanej nam umowy, której podmiotami stać się mogą wszyscy zawodnicy IPSC w Polsce przesyłam Państwu fragmenty tego dokumentu z naszymi uwagami zgłoszonymi Dyrektorowi Regionalnemu.
Uprzejmie proszę o wyrażanie swoich opinii- z uwagi na dobrze funkcjonujacye FORUM najlepiej na stronie ZSD w temacie UMOWA …

Pozdrawiam
Dariusz Molenda
Prezes SSP "INSPIRATOR" – Kielce  

W odpowiedzi na otrzymany w dn. 18.12.2005r. proponowany tekst umowy będącej zmianą wcześniej podpisanego przez nasz klub dokumentu „Struktura Regionu” Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Inspirator” kategorycznie sprzeciwia się zawarciu umowy w przedstawionym kształcie. W szczególności, że umowa zawiera zapisy i nowe wymagania (m.in. licencja PZSS-u na organizację zawodów), które z założenia eliminują nasz klub z kręgu uprawnionych do ubiegania się o „Certyfikat IPSC”. Jako uzasadnienie załączam uwagi do umowy.

Tu znajduje się dokument w całości