Walne Zebranie

Zarząd ZSD, zgodnie z paragrafem 10 punkt 1 statutu, w trybie zwyczajnym, zwołuje Sprawozdawcze Zebranie Walne Członków Związku w dniu 19 lipca 2018 roku na godzinę 19:00 w pierwszym terminie, a na godzinę 19:30 w drugim, w restauracji Wavelove przy ulicy Podchorążych 3 w Krakowie.