Wsparcie dla naszych kolegów z Ukrainy

Strzelcy i kolekcjonerzy,
W związku z obecną sytuacją w Ukrainie, nasz klub organizuje zbiórkę finansową aby wspomóc naszych członków zza wschodniej granicy.
Kwota jest dobrowolna:
Poniżej nr numer konta , w tytule przelewu proszę dopisać WSPARCIE DLA WIKTORA
26 1470 0002 2319 1198 7152 0001
Najpóźniej w czwartek chcemy zrobić niezbędne zakupu.
Rachunek i wykaz zakupionego sprzętu opublikujemy na naszej stronie internetowej.
ZSD Kraków.