Wynik wyborów Dyrektora Reginalnego IPSC Polska

Wybory na Dyrektora Regionu IPSC Polska wygrał kolega Rafał Pojda. Gratulujemy!

Niżej oficjalne komunikaty Komisji Wyborczej.

KOMUNIKAT NR 4 PRZEWODNICZĄCEGO KW Dyrektora Regionu IPSC Polska (PDF)

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW na Dyrektora Regionalnego IPSC Polska (PDF)