Zaproszenie na Wigilię 2015

Zarząd zaprasza wszystkich swoich członków wraz z osobami towarzyszącymi na zwyczajową Wigilię klubową.

W zeszłym roku w grudniu nie mieliśmy nastroju do zabawy i nie spotkaliśmy się w gronie przyjaciół.
W tym roku zapraszamy wszystkich w piątek 18 grudnia na godzinę 19-tą do Dworku Białoprądnickiego przy ul. Papierniczej 2.
Koszt udziału w Wigilii naszych członków to 50,00 zł.
Osoba towarzysząca płaci pełną cenę tj. 110,00 zł.
Prosimy o decyzję do poniedziałku – do dnia 7 grudnia – dokonując przelewu na nasze konto z podaniem nazwiska uczestnika i dopiskiem „Wigilia 2015”.
Wpłat proszę dokonywać na numer konta bankowego Klubu :
Iban : 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank Opolska 100,
31-323 Kraków