Zaproszenie

Zarząd zaprasza wszystkich swoich członków na zebranie klubowe w dniu 19. kwietnia / wtorek / o godzinie 19:00 do Dworku Białoprądnickiego
w Krakowie przy ul. Papierniczej 2. Zebranie odbędzie się w III sali.

Program Zebrania :

1. Spotkanie z byłym i obecnym kierownictwem Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie.
2. Informacja delegata PZSS Mariana Ożoga ze spotkania z przedstawicielami KE w Brukseli w dniu 29 lutego br.
3. Podsumowanie wyników zawodów zaliczanych do Grand Prix 2016 – INCORSA 2016.
4. Przyjmowanie wniosków o wydanie licencji sportowych na rok 2016.
5. Sprawy organizacyjne.