Zasady wnoszenia opłat za przedłużenie licencji sędziowskich na lata 2017-2020

Panowie Sędziowie,

w oparciu o informację przekazaną mi w dniu dzisiejszym przez Przewodniczącego NROI, wszyscy sędziowie IPSC, którzy pomyślnie zakończyli procedurę zaliczenia seminarium 1/2016 i uzyskali pozytywny wynik testów skutkujący wygenerowaniem elektronicznego wniosku o odnowienie licencji sędziowskiej PZSS na lata 2017-2020, proszeni są o pilne dokonanie wpłaty kwoty 50,00 zł wynikającej z Tabeli Opłat PZSS w wersji z dnia 16.11.2016 – poz. 33.

Dowód wpłaty proszę przesłać na adres sekretariatu NROI: nroi@ipsc-pl.org. z podaniem nazwiska sędziego i numeru jego licencji sędziowskiej.

Szczegóły informacji oraz numer konta na które należy dokonywać wpłat – podany jest na stronie Regionu IPSC: http://ipsc-pl.org.

Uwaga:
Wygenerowany Wniosek o przedłużenie licencji sędziowskiej PZSS w strzelectwie dynamicznym IPSC po pomyślnym przejściu w/w procedury, zostanie przesłany drogą elektroniczną przez sekretariat NROI do PZSS.
Nie należy go drukować, skanować i przesyłać indywidualnie w jakiejkolwiek postaci do PZSS.

Procedura ta nie dotyczy sędziów wnioskujących dodatkowo o przedłużenie / wznowienie / lub wydanie nowej licencji na lata 2017 – 2020 wg zasad ISSF.

Wnioski te należy przesyłać indywidualnie na adres sekretarza MZSS w Krakowie, ul. Pomorska 2.   

Adam Pikul, ceo