Szkolenie Karabinowe

Z uwagi na obostrzenia covidowe, zawody zostały zastąpione szkoleniem karabinowym.

Związek Strzelectwa Dynamicznego zaprasza strzelców na szkolenie z obsługi broni długiej i ostrzału dynamicznego celów na różnych odległościach

Szkolenie wg reguł: IPSC Level I

Tematy:

1. karabin PCC,

2. karabin karabin centralnego zapłonu

UDZIAŁ W SZKOLENIU NIE BĘDZIE SKUTKOWAŁ WYDANIEM KOMUNIKATU POTRZEBNEGO DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI PZSS.

W szkoleniu mogą uczestniczyć strzelcy, którzy posiadają uprawnienia do strzelań sportowych IPSC, tj. licencję. 

Termin: 11.04.2021

Miejsce: Strzelnica MCS Bochnia, ul. Strzelecka, 32-700 Bochnia

Organizator: ZSD Kraków

Kierownik szkolenia: Mateusz Włoczewski

Wykładowca: Adam Włoczewski

Kierownik biura: Aleksander Krupiński

Liczba torów: 3

Liczba strzałów: ok. 70

2 składy po 12 osób

Szkolenie rozpoczyna się o 10.00, proszę w biurze zgłosić obecność kilka minut wcześniej.

Cena szkolenia: 

– 100 zł za jedną konkurencję, 

Kwotę należy wpłacić na konto ZSD Kraków

Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994

Alior Bank Opolska 100,

31-323 Kraków,

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Szkolenie Karabinowe

Szczegółowe informacje: www.zsdkrakow.pl

Rejestracja przez Practiscore, aby strzelać karabin+PCC należy zarejestrować się dwukrotnie.