zebranie członków Klubu ZSD

Zarząd ZSD zaprasza na zebranie wszystkich członków Klubu dnia 05 listopada br. / wtorek / o godzinie 19:00 połączone z seminarium szkoleniowym dla sędziów i kandydatów na sędziów do ośrodka szkoleniowego przy ul. Żaglowej 13 A. / Dzielnica N.H. Mogiła /.

Tematy zebrania :
– ocena wyników zawodów INCORSA
– informacja o sytuacji prawnej Klubu na terenie zespołu hotelowego Twierdza
– informacja Zarządu o podjętych uchwałach w najważniejszych sprawach dla Klubu ZSD
– planowanie kalendarza imprez sportowych w 2014 roku

w II części :
– seminarium dla sędziów / odpłatne / i kandydatów na sędziów na temat :
– zasady sędziowania zawodów z karabinu i broni gładko lufowej,
– omówienie najciekawszych przypadków sędziowskich na INCORSA 2014
– zasady scoringu tarcz PT, procedury – szczególne przypadki nakładania

Kolegów oficerów prosimy o przyniesienie książeczek sędziowskich z uzupełnionymi wpisami

Zarząd ZSD