Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 2019

W dniu dzisiejszym odbyło się Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym został wyłoniony nowy Zarząd, w składzie:

  1. Adam Włoczewski – Prezydent
  2. Anatoli Putseyeu – Wiceprezydent d/s sportowych
  3. Mariusz Wójcik – Sekretarz
  4. Aleksander Krupiński – Skarbnik
  5. Zbigniew Szuba – Zarządzanie kadrami
  6. Adam Pikul – Wsparcie