Zebranie ZSD 03.01

Tematy zebrania:
1. Umowa "klubowa"
2. Składki członkowskie ZSD
3. Film – Szkolenie

1. Prezes ZSD Wiesław Burzec omówił najważniejsze kwestie związane z umową "klubową". W wyniku rozmów i dyskusji ustalono, iż ZSD nie będzie brało udziału w umowie, jeśli nie będziemy mieli wpływu na decyzje podejmowane przez powstałą w wyniku umowy Radę Regionu.

2. Składka na rok 2006, jak informowaliśmy wynosi 400 złotych, szczegóły w komunikacie Zarządu. Prośba od Skarbnika, Stanisława Michalika, by wszyscy wpłacający składkę przelewem przynosili potwierdzenie wpłaty, uprości to i przyspieszy prace nad listą Członków ZSD. Osoby, które wpłaciły przed zawodami Cracow Open 2004, 500 zł jako przedpłatę na rok 2005, proszone są o kontakt ze Skarbnikiem.

3. Filmy z zawodów w Czechach i na Słowacji, udostępnione przez Tadeusza Nogę, są naprawdę świetnym materiałem szkoleniowym i poglądowym. Na następnym zebraniu dalsza część tych filmów, a jak czas pozwoli film z Szalonego Sylwka przygotowany przez Kękiego.