Zebranie ZSD13 grudnia.

Tematy poruszone na zebraniu.
1. Spotkanie Rady Regionu
2. Kalendarz 2006
3. Wigilia ZSD
4. Filmy IPSC ASG

Godzinę przed zebraniem odbył się egzamin teoretyczny, który pomyślnie zakończyło dwóch członków ZSD. Jeśli w sobotę z podobnym skutkiem zakończą egzamin praktyczny, już w niedzielę będą mogli uczestniczyć w zawodach level I „Urodziny Tommego”.

Prezydent ZSD, Wiesław Burzec, omówił tematy poruszone na spotkaniu Rady Regionu, które dotyczyły powstania Federacji IPSC, kalendarza zawodów level III. Nasze zawody level III „Cracow Open 2006” zostały oficjalnie zgłoszone do kalendarza PZSS-u i stanowić będą, trzecią rundę Pucharu Polski IPSC. Niestety na spotkaniu Rady nie został omówiony bardzo istotny temat zawodów level II. Nadal więc nie możemy definitywnie zamknąć naszego kalendarza imprez na rok 2006. Ważną informacją jest zmiana w propozycji kalendarza zawodów, pierwszych zawodów level II, których termin nakładał się na zawody „Wrocław Open 2006”. Jednak dopóki RR, nie ustali ilości zawodów ogólnopolskich, nie będzie można dokończyć tej sprawy. (Tadeuszu – obiecałeś nam w Poznaniu, przyspieszenie prac w naszym Regionie, brak kalendarza nie pomaga nam w działaniu)

W najbliższy wtorek odbędzie się w Twierdzy Wigilia klubowa, zapisanych na wtorek było około 20 osób, wszyscy zainteresowani powinni niezwłocznie skontaktować się z przyjmującym zgłoszenia Stanisławem Michalikiem.
Na koniec zebrania wyświetliliśmy sobie kilka filmów z zawodów IPSC ale z użyciem broni ASG. Na pewno filmy te włączymy w szkolenie naszych najmłodszych członków klubu