Zima z karabinem

Strzelanie organizujemy w 7-osobowych składach w dwóch turach. (Nie pamiętam jak tam było z tym PCC)

Termin zawodów – niedziela 17 lutego 2018.
Match Director: Adam Pikul
Range Master: Adam Włoczewski
Miejsce – Strzelnica na Pasterniku (część myśliwska)
Czas: tura I 10:00 – 12:00, tura II 12:00 – 14:00 (w tym PCC)
Zapisy: tura I od 9:30, tura II od 11:30

Liczba torów – 4
Strzałów ogółem – około 90
Opłata startowa (przelewem): 100zł
Opłata startowa (gotówką w dzień zawodów): 110zł
Klasy: karabin Open, Standard, PCC (po południu)

Prosimy o uiszczanie opłaty startowej przelewem na konto klubu z „Imię nazwisko – Zima Z Karabinek” w tytule:

Związek Strzelectwa Dynamicznego
Ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków
Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994

15 lutego po godzinie 20 nastąpi weryfikacja wpłat. Osoby które nie wpłaciły opłaty startowej na konto klubu zostaną przeniesione na listę rezerwowych.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w zawodach po wpłaceniu na miejscu o ile w niedzielę będą wolne miejsca, według kolejności przybycia.

Zapraszamy do rejestracji online.