Szkolenie sędziowskie PZSS

Koleżanki i Koledzy,
Poniżej zamieszam treść komunikatu otrzymanego od Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS.

Kolegium Sędziów PZSS organizuje w terminie 4-6 września 2015 roku szkolenie sędziów strzelectwa sportowego, które odbędzie się w Myślenicach k/Krakowa, przy ul. Mostowej 57.

Szkolenie jest bezpłatne, natomiast koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy szkolenia. Organizator zapewnia zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem dla jednej osoby w cenie 90 zł za dobę.
Sędziowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, powinni w terminie do 24 sierpnia 2015 roku potwierdzić swój udział wysyłając mailem pod adres jplaszowski@tv-sport.pl zgłoszenie na załączonym formularzu.

Szczegółowych informacji dotyczących zakwaterowania udziela kol. Jan Płaszowski, tel. 517 147 369.

Program szkolenia sędziów strzelectwa sportowego
miejsce szkolenia: Myślenice, Mostowa 57 (Hotel PARK)
4 września 2015 (piątek)
17:00 przyjazd, zakwaterowanie
19:00 spotkanie przy grilu – omówienie programu szkolenia
5 września 2015 (sobota)
08:00 śniadanie
09:00 zakres obowiązków delegata technicznego, jury i sędziów prowadzących strzelanie 09:30 regulamin kolegium sędziów PZSS – podwyższanie klasy sędziowskiej
10:30 błędy popełniane przez sędziów w czasie zawodów strzeleckich
11:30 przykłady naruszania przepisów ISSF przez zawodników
13:00 tarcze elektroniczne – przykłady rozstrzygania protestów
14:00 obiad
16:00 dyskusja – odpowiedzi na pytania przysłane mailem
19:00 kolacja
6 września 2015 (niedziela)
09:00 śniadanie
10:00 sprawy organizacyjne – wypełnianie formularzy sprawozdań i delegacji
12:00 sprawy różne – zakończenie szkolenia
12:30 obiad
13:00 wykwaterowanie, wyjazd

Antoni Kamiński – Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Adam Pikul, ceo