Komunikat Zarządu

Zarząd Informuje, że składka członkowska w roku 2015 zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Bez zmian pozostaje także sposób naliczania ulg dla członków posiadających udokumentowany czasowy pobyt zagranicą.

Składka płatna jest w dwóch ratach – do dnia 31 stycznia i 27 lutego 2015 na poniższe konto klubowe:

Nr Rachunku: PLN – 13 2490 0005 0000 4520 7881 1994
Alior Bank, Opolska 100, 31-323 Kraków.

Z dniem 01 lutego br. wprowadza się zasadę prowadzenia treningów i szkoleń
dla osób bez rekomendacji klubowej w obecności 2 RO.

Przypominamy, że nowa strona Regionu IPSC Polska znajduje się pod adresem : www.ipsc-pl.org.