2019 Gunslinger licenses

Vous êtes sur le site anglais!
Click small polish flag upper right corner to go polish version.

Koleżanki i koledzy,

By przedłużyć licencję zawodniczą na rok 2019 należy:

I. Zgłosić to w portalu PZSS ze swojego konta

 1. Zalogowanie się na konto w nowym portalu PZSS
  Należy otworzyć stronę https://portal.pzss.org.pl/
  i wpisać jako login swój adres mailowy, a jako hasło za pierwszym razem podać swój PESEL.
  Następnie po wejściu pierwszą czynnością jest zmiana hasła na nowe (powtórzyć jako stare PESEL i 2x nowe) i zaakceptować regulamin.
  W razie problemów proszę pisać na zbyszek002@op.pl
 2. Uzupełnienie danych w profilu
  Należy otworzyć swój profil (klikając “ZAWODNIK / Edytuj”) i sprawdzić czy przy każdej czerwonej gwiazdce jest coś wpisane i ew. Zapisz.
 3. Zażądanie licencji z konta w PZSS
  Ze swojego konta należy kliknąć “Licencje i patenty”, a następnie kliknąć “Przedłuż licencję na ..” (i punkt 4). Wypełnić odpowiednie pola co do rodzaju broni i kliknąć “Złóż wniosek”

II. Dostarczyć wniosek papierowy do kol. Zbyszka wraz z 60 zł.

 1. Wydrukować wniosek ze strony PZSS https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf
 2. Wypełnić wniosek i dostarczyć do klubu lub wysyłać skan na adres zbyszek002@op.pl (w tytule maila Licencja 2019 – Imię NAZWISKO)
 3. Wysyłać maila z linkami do komunikatów z zawodów wpisanych do powyższego wniosku na ten sam adres email, wskazane by razem z wnioskiem
 4. Należy wpłacić 60 zł na konto członka Zarządu: Zbigniew Szuba w mBanku z polem Tytułem: Licencja 2019 – Imię Nazwisko
  Nr rachunku: 77 1140 2004 0000 3902 3583 2017 lub dostarczyć pieniądze osobiście.