Wigilia Klubowa 2016

W ostatni piątek w urokliwych pomieszczeniach piwnic Dworku Białoprądnickiego spotkaliśmy się już po raz kolejny w wraz z zaproszonymi gośćmi na tradycyjnej Wigilii klubowej. Spotkanie to było okazją do podsumowania wszystkiego tego, co udało nam się osiągnąć w mijającym roku i zaprezentowania planów na rok przyszły.

Było także okazją do podziękowania tym wszystkim kolegom, którzy przez lata służyli radą i pomocą oraz wykazali się szczególnym zaangażowaniem w rozwój i upowszechnianie sportu strzeleckiego w naszym Klubie. Sekretarz Kolegium Sędziów MZSS Marian Ożog na wniosek Zarządu naszego Klubu odznaczył honorowymi odznakami PZSS następujące osoby: kol. Wiesława Burzca, Dariusza Dąbrowskiego, Stanisława Kwietnia, Stanisława Michalika, Roberta Miklaszewskiego, Tadeusza Nogę.

Nadanie złotej honorowej odznaki PZSS dla Macieja Spychały zbiegło się z jego jubileuszem – 40-leciem pracy na rzecz rozwoju sportu strzeleckiego w Polsce.

Wszystkim wyróżnionym kolegom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu jeszcze sukcesów sportowych.

Zapraszamy do naszej galerii na krótki fotoreportaż.

Zarząd