Strzelnica

TWIERDZA KRAKÓW

„Stałe fortyfikacje w okolicach Krakowa określane są mianem „Twierdzy Kraków”. Tworzy je system budowli obronnych zbudowanych za czasów Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Strategicznie położony Kraków, znajdował się na linii potencjalnego natarcia wojsk rosyjskich na Wiedeń i Śląsk Austryjacki. „Twierdza Kraków” miała stanowić osłonę dla wojsk polowych, a sytuacjach skrajnych miała wiązać siły nieprzyjaciela osłabiając jego ofensywę. „Twierdza Kraków” chroniła również region krakowski ze względu na jego duże znaczenie gospodarcze. Budowle obejmowały: stanowiska ogniowe artylerii oraz piechoty, schrony i magazyny, a także zapory.

Fort nr 45 Zielonki Marszowiec jest klasycznym przykładem fortu artyleryjskiego, jednowałowego. Wybudowany został w około 1884 roku, wzmocnienia konstrukcyjne zostały dokonane w około 1910 roku. W skład fortu wchodzą parterowe koszary szyjowe ze sponsonem flankującym bramę główną, schron główny oraz trzy kaponiery”.

Od roku 2003 Członkowie ZSD poddawali Fort nr 45 wielu pracom modernizacyjnym i porządkowym.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi członków klubu, powstała jedna z najpiękniejszych strzelnic na świecie. „Strzelnica Twierdza” jest idealnym miejscem do strzelań IPSC. Jej urokowi podczas zawodów „Cracow Open 2004” uległ również prezydent IPSC Nick Alexakos, proponując rozegranie na niej Mistrzostw Europy w roku 2010.

Twierdza to nie tylko strzelnica, ale również bar, restauracja i hotel…