Zostań kolekcjonerem

Walne Zebranie Członków w dniu 19 lipca 2018 podjęło jednomyślnie uchwałę o powołaniu sekcji kolekcjonerskiej Związku Strzelectwa Dynamicznego. Zasady przyjmowania Członków kolekcjonerów określa regulamin sekcji kolekcjonerskiej ZSD dostępny pod poniższym linkiem.

REGULAMIN SEKCJI KOLECKJONERSKIEJ ZSD

Statut ZSD 2018