Egzamin Kompetencyjny IPSC – Pasternik k.Krakowa

Dnia 17-01-2018r. o godzinie 14:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny dający uprawnienia startu w zawodach ujętych w kalendarzu IPSC Region Polska. Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS lub dostarczą podpisane oświadczenie o złożeniu wniosku o licencję na 2018 rok.
Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów „PISTOLET DYNAMICZNY IPSC ”. Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis.
Proszę zapisywać się przez formularz

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .
Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 50 zł plus opłata za wstęp na strzelnicę Pasternik.
W razie pytań prosimy o kontakt- duda.mariusz@interia.plnr tel. 501242941 lub Wiesław Burzec 501451437