Egzamin Kompetencyjny IPSC – Pasternik k.Krakowa

Dnia 16-03-2017r. o godzinie 14:00 na strzelnicy na Pasterniku odbędzie się egzamin kompetencyjny na zawodnika IPSC Region Polska.

Proszę zapisywać się przez formularz:
https://goo.gl/forms/YnST74qbrU6yFO8j2

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone osoby, które posiadają w dniu egzaminu ważną licencję zawodniczą PZSS, w związku z opóźnieniami w wydawaniu licencji osoby nieposiadające aktualnej licencji PZSS na 2017r. a posiadające z zeszłego roku czyli 2016r. wpisują numer starej licencji, osoby które nie posiadają w ogóle licencji a złożyły taki wniosek składają w dniu egzaminu oświadczenie o złożeniu wniosku. Wpis na listę członków Regionu IPSC Polska uprawnionych do udziału w zawodach IPSC nastąpi dopiero po dostarczeniu aktualnej licencji i dokonaniu wpłaty.

Na egzaminie obowiązuje wiedza z zakresu przepisów „PISTOLET DYNAMICZNY IPSC”.

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj.: broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt.( optimum 50 szt.), pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku oraz długopis. Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z broni obiektowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .

Osoby, które nie zaliczą egzaminu teoretycznego nie zostają dopuszczone do egzaminu praktycznego. Koszt egzaminu- 60 zł dla osób posiadających kartę wstępu na strzelnicę Pasternik dla pozostałych 90 zł.

W razie pytań prosimy o kontakt- duda.mariusz@interia.pl nr tel. 501242941 lub Wiesław Burzec 501451437