Egzamin kompetencyjny IPSC

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że drugi w tym roku egzamin kompetencyjny IPSC odbędzie się w dniu 23 lipca we czwartek o godzinie 17-tej na Pasterniku. Kolejny, ostatni w tym roku taki egzamin odbędzie się dopiero pod koniec września.
Prosimy o zgłaszanie chęci przystąpienia do egzaminu drogą e-mail na adres Prezesa Adama.
Zarząd