Gratulacje

gen_ dyw_ dr S_Kowalski

Naszemu Koledze klubowemu Sławomirowi Kowalskiemu wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszej nominacji na generała dywizji.
Oby nosił się jak najkrócej.
Koleżanki i koledzy z ZSD