informacja dla nowych strzelców

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych strzelectwem dynamicznym w Związku Strzelectwa Dynamicznego odbędzie się dziś o godz. 17.00 na strzelnicy Pasternik (sala wykładowa naprzeciwko biura głównego strzelnicy).

Spotkania te odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od liczby zgłaszających się osób zainteresowanych przystąpieniem do Klubu.