Komunikat

Koleżanki i Koledzy,
Zarząd zaprasza wszystkich członków klubu ZSD na zebranie w dniu 6 października (wtorek) na godz. 19:00.
Miejsce zebrania: Domek Myśliwski Strzelnicy „Na Pasterniku”, ul. Pasternik 128, 31-354 Kraków.