Komunikat Zarządu

Zarząd zwołuje na dzień 27.11.15 na godz. 19:00 do Domku Myśliwskiego na Pasterniku zebranie członków ZSD.

Najważniejsze tematy zebrania :

1. Wypracowanie stanowiska społeczności strzeleckiej wobec planów polskiej Komisarz UE p. E. Bieńkowskiej wprowadzenia zakazu posiadania broni półautomatycznej przez osoby cywilne na terenie Wspólnoty.
2. Sprawy organizacyjne:
a. informacja o programie imprez sportowych w roku 2016,
b. informacja o zasadach nabywania koszulek klubowych,
c. Wigilia klubowa 2015 – zapisy,
d. sprawy kadrowe.

Zarząd prosi o zapoznanie się z materiałami dot. pkt. 1 umieszczonymi na naszej stronie klubowej oraz stronie Regionu IPSC.